Technologické zkoušky

Laboratoře CZ FERMET provádí technologické zkoušky za účelem zjišťování korozní odolnosti materiálů a schopností ocelí dosáhnout po kalení požadované tvrdosti.

Výsledky zkoušek jsou zaznamenávány do zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi, který je dle požadavku zákazníka možné doplnit o fotodokumentaci.

Akreditované zkoušky jsou uvedeny v oddílu „AKREDITACE“ – Osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. č.297/2020 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozsah činnosti

Čelní zkouška prokalitelnosti – podle Jominyho

Jominyho zkouška slouží ke stanovení prokalitelnosti oceli. Zkušební těleso se normalizačně žíhá. Poté se ohřeje na stanovenou teplotu do oblasti austenitu a po stanovené době se provede jeho zakalení ve speciálním adaptéru sloupcem vody působícím na čelní stranu vzorku. Následně se vybrousí zkušební plošky, na kterých se měří tvrdost po daných krocích (daných normou). Tvrdost je měřena metodou Rockwell.

Dle norem:
ČSN EN ISO 642, ASTM A255

Výsledky zkoušení:
Hodnoty tvrdosti HRC, křivky tvrdostí

Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi

Jde o nedílnou součást zkoušek korozivzdorných ocelí. Zkušební těleso se podrobí normou předepsanému tepelnému zpracování (zcitlivění). Následuje var ve zkušebním roztoku. Poté se zkušební těleso ohýbá do úhlu 90°. Dále je při vhodném zvětšení zjišťována přítomnost mezikrystalového korozního napadení.

Dle norem:
GOST 6032, ČSN EN ISO 3651-2, ASTM A262

Výsledky zkoušení:
přítomnost mezikrystalového korozního napadení