Makroskopické zkoušky

Níže uvedené zkoušky jsou prováděny v rámci Laboratoří CZ FERMET. Zkoušky nejsou akreditované.
Výsledky zkoušení jsou předávány formou zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi.

Rozsah činnosti

Leptací zkouška - hodnocení makrostruktury

Jedná se o základní zkouška makroskopického hodnocení, kdy se zkoumá celý příčný (příp. podélný) průřez zkušebního vzorku po naleptání. Hodnotí se podle klasifikačních stupňů různých mezinárodních či národních norem, případně technických předpisů určených pro daný typ materiálu.

Dle norem:

ČSN 420467, ASTM E381, PN-57 H 04501

Leptací zkouška - stanovení průběhu vláken

Zkouška je důležitou zejména u výkovků. Provádí se na podélném naleptaném řezu zkušebního vzorku. Ověřuje se průběh vláken, který ukazuje kvalitu tvářecího procesu. Zobrazená „vlákna“ jsou segregační pásy primární struktury, které mohou být nesprávným tvářením narušeny.

Dle normy:

ONL

Lomová zkouška - hodnocení makrostruktury

Příčný nebo podélný zkušební vzorek se v polovině průřezu navrubuje a rozlomí. Provádí se v dodaném nebo kaleném stavu. Následně se hodnotí vzhled lomových ploch.

Dle norem:

ONL, ČSN 42 0467

Zkouška stanovení makročistoty - modrým lomem

Zkušební vzorek se v polovině průřezu navrubuje, zakalí a rozlomí. Následně se obě části zkušebního vzorku popustí tak, aby lomové plochy získaly modré zabarvení. Poté se provede hodnocení z hlediska přítomnosti makro-vměstků.

Dle norem:

SEP 1584/70, ISO 3763, PN-60 H 04509

Stupňová zkouška – stanovení makročistoty

Zkouška slouží pro hodnocení makročistoty v objemu materiálu. Provede se osoustružení jednotlivých částí zkušebního tělesa (průměry a délka jednotlivých stupňů stanoveny normou). Následně se provede naleptání osoustružených ploch a hodnocení na přítomnost makro-vměstků.

Dle norem:

ISO 3763