Chemická laboratoř

Chemická laboratoř tvoří součást Laboratoří CZ FERMET. Není akreditována.

Rozsah činnosti

Provádí se analýzy chemického složení ocelí optickou emisní spektrometrickou metodou. Výsledky zkoušení jsou předávány formou zkušebního protokolu v české nebo anglické verzi.

Výsledky zkoušení:
Procentuální podíl jednotlivých chemických prvků (mimo dusíku, kyslíku a vodíku).

Vybavení chemické laboratoře

Optický spektrometr Quantron Magellan