Laboratoře CZ FERMET s.r.o.

Laboratoře CZ FERMET jsou pracovištěm akreditovaným podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1409, které provádí mechanické zkoušky ke stanovení mechanických vlastností kovů a metalografické hodnocení struktury, stavu, čistoty kovů a chemického složení ocelí.

Laboratoře CZ FERMET tvoří dvě samostatné zkušební laboratoře (mechanická a metalografická) a jsou součástí organizační struktury společnosti CZ FERMET s.r.o.

První osvědčení o akreditaci v oblasti mechanických a metalografických zkoušek bylo laboratořím vydáno 1. 6. 2003. Akreditace je od té doby úspěšně obhajována, vč. postupného rozšiřování seznamu akreditovaných zkoušek. Společnost je oprávněna používat kromě loga ČIA i logo ILAC MRA, což umožňuje mezinárodní uznávání výsledků akreditace a tím i rozšíření způsobilosti laboratoře v nadnárodním měřítku.

V rámci akreditace laboratoře provádí zkoušení pevnostních a plastických vlastností kovových materiálů stanovených zkouškou tahem, ohybem, rázem v ohybu a zkouškami tvrdosti a dále metalografické zkoušky mikročistoty, mikrostruktury a stanovení velikosti zrna podle rozsahu akreditace.

Mimo rozsah akreditace jsou prováděny zkoušky makročistoty, leptací, lomové a chemické analýzy, výroba zkušebních těles a tepelné zpracování vzorků.

Společnost je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) s oprávněním využívat razítko "Zkušebna s uznanou činností Sdružením českých zkušeben a laboratoří".

Laboratoře CZ FERMET se pravidelně úspěšně zúčastňují programů zkoušení způsobilosti pod hlavičkou ČIA a SČZL.

Společnost CZ FERMET s.r.o. vznikla v roce 2001 převzetím specializovaných pracovišť OŘJ POLDI Hütte s.r.o. a její činnost tak navazuje na významnou industriální minulost kladenského regionu.

Garantujeme

 • dodržování zásad politiky kvality akreditovaných Laboratoří CZ FERMET
 • vysokou kvalitu prováděných zkoušek uplatněním efektivních organizačních, technických a personálních požadavků na jejich realizaci
 • vysokou odbornou úroveň zaměstnanců a technickou způsobilost měřícího a zkušebního zařízení
 • snadnou dosažitelnost na všech stupních komunikace
 • poradenství nejen při objednávkovém řízení, individuální dodací lhůty

Aktivity přispívající k udržení odborné způsobilosti

 • účast na akcích Sdružení českých laboratoří a zkušeben a pravidelné absolvování vyhlášených programů zkoušení způsobilosti
 • zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků
 • odborná školení a vzdělávání zaměstnanců
 • modernizace pracovišť a zlepšování pracovních podmínek

Provádíme zkoušení za účasti inspekčních a certifikačních společností

 • TÜV Nord Czech
 • DNV-GL
 • Lloyd’s Register of Shipping
 • České Dráhy
 • TÜV Süd
 • BUREAU VERITAS Czech Republic
 • Strojírenský Zkušební Ústav
 • Československý Lloyd
 • ABS

Instalace fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu

zobrazit podrobnosti