Společnosti ve skupině

V roce 2013 se stal CZ FERMET s.r.o. dceřinou společností ENVIFORM a.s.. Partnerství s úspěšnou společností poskytuje CZ FERMET s.r.o. silné zázemí a možnosti dalšího rozvoje.

ENVIFORM a.s.
IČ: 25839047, DIČ: CZ25839047
Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec

Společnost poskytuje poradenskou činnost multidisciplinárním přístupem v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, životního a pracovního prostředí a dále v oblasti implementace, udržování a koordinace systémů řízení kvality. Provádí revizní činnost, realizuje chemické a fyzikální analýzy, v rámci akreditovaného centra laboratoří provádí měření emisí, rozbory a analýzy vod, měření faktorů pracovního prostředí a zkoušky mechanických vlastností. Mimo jiné se zaměřuje také na speciální poradenství v oblasti REACH (evropská legislativa řešící systém kontroly chemikálií).

Společným rysem poskytovaných služeb je pomoc společnostem a podnikatelům při plnění povinností vyplývajících z platné legislativy, norem či závazných rozhodnutí dozorových orgánů státní správy.

Kontakty:
obchod@enviform.cz
T: +420 558 532 367