Akreditace

Osvědčení o akreditaci vydané ČIA, o.p.s. č. 352/2016 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Příloha č.1 a č.2.

Česky:   zobrazit PDF

English: zobrazit PDF

Oprávnění

Oprávnění využívat razítko "Zkušebna s uznanou činností Sdružením českých zkušeben a laboratoří".

zobrazit PDF

Oprávnění k provádění zkoušek vydané Institutem technické inspekce Praha.

zobrazit PDF

Certifikáty

Reklamační řád